Föregående kurs

Detta kommer vara ett återbesök till föregående kurs eftersom jag känner att den kunde ha varit så mycket bättre. Då vi hade kursen hade jag väl inte så mycket att säga om den egentligen. Vi hade en uppgift där vi skulle diskutera kvantitativa artiklar (seminariet var värdelöst dock), vi skulle skriva en projektskiss (till våran c-uppsats) och vi skulle skriva en begreppsanalys angående ett begrepp som tänkte använda i uppsatsen.
 
Om jag ska vara ärlig så lyckades den kursen inte vara en förberedande inför uppsatskursen. Jag kommer dock ihåg att jag tyckte det var positivt att man hade gjort bort en del misstag redan då, så liiiite gav den väl. Men det finns så mycket annat man hade kunnat fokusera på, exmpelvis praktiska saker som kunde gett oss mer kött på benen.
Vi ska ju kvalitetsgranska artiklar som används i resultatet och då använder vi en, rätt kass, granskningmall. Vi fick öva på att granska två artiklar till projektskissen, men det fanns ingen som helst guidning i hur man ska utföra den. Formuläret innehåller saker som "Är inledningen bra skriven?, Är metodvalet adekvat?, Är urvalet representativt?" etc etc. Detta är helt godtyckliga saker egentligen eftersom vi aldrig använt oss av detta och allting blir ju då "men i förhållande till vad?". En föreläsning om vad man ska titta efter, hur man kan tänka samt tips och trix hade inte varit helt fel. Sen är hela idén med att kvalitetsgranska artiklarna genom dess formulär helt irrelevant. Som våran handledare påpekade så borde vi egentligen bara behöva titta på om artikeln är peer-reviewed och hur hög impact factor tidskriften har (högre = välrenommerad tidskrift som innebär mycket prestige att komma med i). Hos tidskrifter sitter expertkommitteer som gör precis det vi förväntas göra på varje artikel, och vilka är vi och säga att det är annorlunda?
Vidare kunde man ha haft fler övningar i att använda relevanta söktermer i databaserna, för den föreläsningen vi hade om informationssökningar var under all kritik. Mer praktiska uppgifter hade varit på sin plats. 
 
Så nej, jag ger inte den föregående kursen (Vetenskaplig teori och metod II) speciellt höga betyg nu när jag fått lite perspektiv på det hela.

Arkiv