Avklarad tenta

Klarade tentan för vetenskaplig teori och metod 1... Yay. Var lite osäker på den faktiskt men hade räknat med iallafall minimipoängen på den, men ett slarvfel hade ju kunnat innebär ett U istället. Har inte hämtat ut tentan ännu så vet inte om jag var nära att misslyckas eller inte.

Mittbedömning

Idag hade jag till att börja med hand om en patient som jag fokuserade lite extra på, d.vs. skötte rondrapport till läkare, delade mediciner, följde upp verkan av dessa, frågade om allmäntillståndet och pratade allmänt med denne. Tanken under första praktiken är att du ska kunna handha och rapportera samt ronda 1-2 patienter och jag började lite lätt med en men nu framöver tänker jag ta på mig 2 st och få fokusera helt och hållet på dem.

Hade även mittbedömningen idag vilken följer AssCE-formuläret där jag som student först ska skatta mig själv enligt vissa parametrar (Otillräcklig, God eller Mycket god måluppfyllelse). Jag och handledaren låg relativt lika i en del punkter (de flesta låg kring mycket god) men vissa hade jag tydligen självskattat mig alldeles för lågt. Fick toppbetyg på handhavande av läkemedel, omvårdnadsåtgärder och samverkan. Resterande låg antingen kring den första delen av mycket god eller i slutet av god måluppfyllelse. Problemet var väl snarare att jag självskattade mig i förhållande till en färdigutbildad sjuksköterska och inte vad en T2-student förväntas kunna, så det blev väl lite felvärden från min sida.

Det gav mig en liten boost i självförtroende att handledaren tyckte att jag låg i klass med t6-studenter vid vissa moment, läkemedelskunskap och hantering var en av dessa.

Känner mig supertaggad att läsa patofysiologi nästa termin för att verkligen få knyta det jag varit med om på praktiken till teorin också och således få bättre kunskap.

Reflektionsseminarium på fredag följt av praktik fre-lör-sön-mån innan jag är inne på sista veckan. Tiden går förbaskat fort måste jag säga och det är lite tråkigt att praktiken snart är över.

Senaste inläggen

Arkiv

Visa fler inlägg