Nytt ssk-program

Var som sagt på möte i tisdags där man diskuterade det nya upplägget på ssk-programmet. Mycket tyckte jag faktiskt lät riktigt bra. Dessvärre är man tvungen att anpassa sig efter hur verkligheten ser ut, och det är att det är mycket svårt att hitta platser för studenterna inom VFU. Detta kommer troligtvis leda till att man har 27 hp VFU istället för som nu 45 hp (tror jag det var nu). Dessutom kommer man antingen vara på kommunen eller sjukhuset redan från t4. Den långa placeringen kommer troligtvis kortas ned till 7 veckor, och det kan jag faktiskt tycka är helt okej. Många studenter har upplevt att det mest är gratis arbetskraft efter ett antal veckor in i 10 veckors-placeringen.

Farmakologi och läkemedelsberäkning kommer vara en egen kurs, och man delar upp anatomi och fysiologi i 2 delar. Kan säkert bli bra för inlärningen hos många.
En mycket intressant del tycker jag är när man skriver sin uppsats. Som det ser ut nu så skriver många den och sen är det inte så mycket mer med det. I framtiden kommer det kanske vara så att man i kursen efter uppsatsen får möjlighet att applicera sitt arbete i verksamheten, dvs man kan få se hur forskning kan bidra till att förbättra verksamheten.
Detta kan nog sporra en hel del studenter att verkligen välja ett ämne de brinner för.

Psykplaceringen diskuterades mycket, och där snackade man om studentavdelningar (vilket psyk i Halmstad har efterfrågat). I Helsingborg finns detta redan implementerat i verksamheten och verkar fungera bra. En stor fråga var angående om man ska satsa på psykiatri (som är en specialistutbildning) eller psykisk ohälsa.
Jag anser att man som grundutbildad sjuksköterska ska lära sig om de symtom som man kommer stöta på som just grundutbildad på en vårdavdelning, och de tynga psykiatriska patienterna är inte precis det vanligaste man stöter på. Däremot stöter man på ångest, depression, ätstörningar etc etc mest hela tiden. Så nog tycker jag man kan fokusera på dessa, och sen få lära sig hur man kan identifiera en svårare psykisk sjukdom och där man vet när man ska kalla in annan hjälp. På samma sätt som man lär sig identifiera svårare somatiska tillstånd där högre vårdkompetens krävs, typ IVA.

Tror detta kan bli bra., Många frågor från de som befinner sig i verksamheten var hur man skulle lösa platserna. Så där är man nu i planeringen.
Planen är iaf att detta program ska starta vårterminen 2018.

Min handledare vabbade för övrigt både onsdag och torsdag, så jag skippade att gå också då. Känns bara dumt att gå med någon annan som inte vet vad jag kan och inte kan. Tar ett kvällspass med min andra handledare ikväll istället.
#1 - - Anonym:

Kan tycka det är synd att dom ska korta ner praktiken så pass mycket, då det är där man provar sina vingar och kopplar allt teoretiskt till det praktiska.

Däremot låter allt annars riktigt bra, speciellt att farmakologi och läkemedel ska bli en helt egen kurs!

Svar: Så är det, men å andra sidan måste man anpassa sig lite efter hur sjukvården ser ut. Om man dock förlägger praktiken till 100 % så tappar man inte så mycket om den ligger på 7 veckor, rent tidsmässigt.
blivandeanessk.blogg.se

Arkiv