Ett litet inlägg

Sitter och skriver på hemtentan just nu och har ett s.k. notat kvar att skriva. Gillar inte det här upplägget faktiskt men det måste göras. Trodde aldrig att jag skulle längta till Vetenskaplig teori och metod-kursen faktiskt, men just nu känns det bara skönt att få något annat. Denna kursen har varit extremt rörig och har skriver det i kursutvärderingen.
Ett antal saker jag stört mig på
  • Studiehandledningen var extremt rörigt skriven och på vissa ställen sa den nästan emot sig själv. En studiehandledning ska inte vara uppbyggd på ett sätt som gör att alla i klassen fattar den olika. Vi har spenderat en avsevärd tid bara genom att reda ut vad som gäller. Läraren har fått mängder av mail från oss. Så någonting måste göras tycker jag.
  • Man använder en bok som inte är vetenskapligt skriven, men vi förväntas använda notat från den och hämta referenser både till och från den för att styrka annan vetenskapligt skriven litteratur.
  • Hemtentan var alldeles för stor, 8 notat (varav 4 från 2 avhandlingar) är för mycket och innebär att jag nu försöker hitta något som jag inte redan skrivit om. Men avhandlingarna handlar ju om samma sak, jag kan liksom inte hitta fler infallsvinklar nästan.
Positivt var dock hälsoekonomin (i viss utsträckning) samt grupparbetet inom organisationsteorier.
 
Apropå grupparbetet så blev vi klar med det i söndags och skickade in det igår, var faktiskt rätt nöjd med det. Nu väntar opponering/respondering kring arbetet på fredag och imorgon ska vi träffas och gå igenom den andra gruppens arbete. Bra att få lite träning kring det här med opponering/respondering nu när det är 5 veckor kvar innnan vi börjar skriva uppsats.
 
Har skrivit det tidigare, men det kommer en sammanfattning av hösten och tankar kring termin 5 snart. Har haft fullt upp med detta så behöver få bortgjort allting innan jag kan samla mina tankar. Troligtvis kommer något/några inlägg till helgen. =)

Arkiv