Examinationsarbete smärta

Håller just nu på med mitt examinationsarbete för smärtkursen jag går, vilken ska vara inlämnad imorgon. Vet inte riktigt vad jag ska säga om den egentligen. Kanske är det för att jag gillar att läsa på om mycket eller så, men den kändes ganska flummig. Eller nej, det ska jag inte heller säga. Men mycket handlar om att vi ska lära oss att smärta är en subjektiv uppfattning och ingen annan kan säga att "Du har inte ont" eller "Så ont kan man inte ha". 
Det mest intressanta var smärtfysiologin och en föreläsning jag såg angående kulturella skillnader, just den sistnämnde kommer nog vara riktigt bra kunskap att ha inför framtiden. 
 
Jag sökte kursen för att få bra argument när man diskuterar smärta, och det funkar inte alltid att bara säga "men det är ju subjektivt" (även om det stämmer) utan det gäller att kunna argumentera utifrån ett fysiologiskt perspektiv också.
 
Hursomhelst så intervjuade jag en kursare angående smärta och håller nu på att sammanställa arbetet, vilket ska vara på omkring 5-7 sidor. Det är rätt intressant när man gjort arbetet själv dvs från att välja intervjufrågor, transkibera den och sedan omskriva den till vetenskaplig text. 

Arkiv