Medicinteknisk föreläsning

Hade vi idag och jag måste säga att den var faktiskt mer intressant än vad jag trodde på förhand. Många goda tips att ha med sig inför arbetslivet om hur produkter inom vården faktiskt ska användas, och vilka regelverk som ligger bakom dessa.
 
Det finns några budskap från dagen som jag tar med mig, och som jag vill dela med mig av:
 • Använd inte konsumentprodukter på patienterna. Dvs ta inte med en värmefilt ni köpt på en vanlig affär eller liknande produkter.
 • Tjutande larm är den största risken för skador. Se till att larmen inte tjuter i onödan, dvs kan man ställa om pulslarm och liknande till patientens habitattilsstånd så gör det. Vet man om att patientens puls rusar upp till 160 ibland så ställ upp gränsen till 160 då så blir det bara ett "pling" och inte ett tjutande larm. Risken är annars att folk ledsnar och går bara in och kvitterar larmet.
 • Läs bruksanvisningarna till produkterna, det är våran skyldighet enligt socialstyrelsens föreskrifter. Den måste vara skriven på svenska och den får bara vara skriven av tillverkaren
 • Kräv utbildning av arbetsgivaren för varje produkt, det framgår av socialstyrelsens föreskrifter
 • Var försiktig när du "spritat" en patient eftersom den statiska elektriciteten du alstrat faktiskt kan antända personen. Tips: Ta i väggen så frisläpps den lagrade energin.
 • Använd inte plast- eller gummiskor = Mycket mer statisk elektricitet alstras
 • Produkterna är testade för att stå emot 1 (!) mobiltelefon, inte 10 stycken.
 • Funktionskontrollera alltid alla maskiner du ska använda enligt tillverkarens instruktioner.
 • Du är skyldig att känna till hur maskinerna fungerar OCH hur du ska kunna förhindra vidare skador om något händer.
 • Använd inte produkterna till något annat än de är avsedda för.
 • Engångsprodukter ÄR engångsprodukter
 
 

Arkiv