I princip klar

Ja, det måste jag nog kunna säga ändå. I det stora hela är vi faktiskt klar med uppsatsen. Vi har fram till 12/4 (första utkast till handledare och examinator) samt deadline 19/4 (som jag skrivit tidigare) på oss egentligen men vi blev klar mycket tidigare.
Det verkar som att ändå många i klassen börjar närma sig diskussionerna, och vissa har hunnit längre än andra. Ganska logiskt har de som fått byta syfte i början hunnit kortare än de som kunde köra från början, men jag är övertygad om att de flesta kommer hinna med detta i slutändan också.

Vi skrev iaf klart resultatdiskussionen igår och skickade den sen till handledaren. Hon hade faktiskt inte så mycket att anmärka på den, utan det var mer andra saker tidigare i uppsatsen som hon anmärkte på. I det stora hela var det faktiskt inte så mycket, så vi tog tag i detta igår och fixade ändringsförslagen. Idag skickar vi in arbetet till sista manusseminariet som ska vara på onsdag. I den kommer vi att opponera mot en annan grupps resultat- och diskussionsdel.

Det börja närma sig, men än så länge är det fyra veckor kvar till opponering och respondering. Vi kommer nu kraftigt dra ned på verksamheten. Nästa hållplats är att förbereda opponering till manusseminariet, och efter det så blir det ju givetvis så att vi kommer träffas och bearbeta uppsatsen efter manusseminariet om det som framkom på responderingen.
Sen blir det väl finslipningar lite nu och då tills arbetet ska skickas till examinator och handledare för bedömning om arbetet kan gå upp för examinering. :)

Känns iallafall skönt att arbetet nu börjar gå in på upploppet. Av alla kurser vi haft hittills så har denna varit den mest krävande psykiskt, samtidigt som det har varit kul i många perioder också.

Arkiv