Projektskissen

Vi presenterade idag vår projektskiss för kommande uppsatsen. Klassen är uppdelade i tre grupper och dessa kommer även följa med in i kursen för uppsatsen (dvs vi har manusseminarium och liknande tillsammans). Jag är nöjd med de vi hamnade med faktiskt, ska bli kul.

Vi fick väldigt bra respons på vårt arbete och läraren hade inte så mycket att anmärka på, inte om man jämför med feedbacken som de andra fick. Jag hade ju gärna velat få lite mer, för inte tror jag arbetet var så perfekt skrivet att det inte gick att förbättra.
Vi har iaf lärt oss väldigt mycket om hur vi ska lägga upp arbetet och liknande.

Det syfte vi har som working title just nu är: att belysa sjuksköterskors förhållningssätt till smärta hos äldre.

I processen har vi gått från att ha attityder till smärta, till användning av smärtskattningsinstrument, till barns smärta, till smärta på IVA, för att sedan landa inom geriatriken. Jag mindes från min gerontologikurs att smärta var underskattat hos äldre och att det fanns en ålderism inom samhället, så vi började kika på det och hittade faktiskt en hel del saker.

Förhoppningsvis godkänner vår handledare ämnet. Ska bli intressant att få veta vem det är.
Det är nu ett seminarium kvar av kursen, vilket är en begreppsanalys. Därefter är det dags att sätta igång med arbetet... Måste säga att det både ska bli extremt spännande, roligt, tråkigt, jobbigt etc etc. Att få producera nånting som är ens eget, typ.

Arkiv