Slentrianmässig febernedsättning?

Har observerat detta fenomen både på akutmottagningen och nu även på VFU'n. Det finns en föreställning hos allmänheten att man måste sänka febern (och det kan man ju inte klandra dem för eftersom de inte har utbildning), men jag har sett samma föreställning inom vården. Feber är ingen sjukdom utan en normal fysiologisk reaktion på olika stimuli, vanligtvis är det bakterier och virus som orsakar stimulin. Hypothalamus i hjärnan är det som tar emot signaler att kroppen behöver öka temperaturen i den inre miljön för att aktivera vissa immunceller. 
Det är alltså inte möjligt att få för mycket feber så att det blir farligt (om man inte har en sjuklig störning i hypothalamus eller blir intorkad). Det finns en hel del teorier om varför kroppen ökar temperaturen när det finns bakterier eller virus men man tror iaf att det 1) ger en ogynnsam miljö för sagda organismer, 2) kroppens försvarsreaktioner fungerar bättre vid en förhöjd kroppstemperatur.
 
Det finns alltså ingen vinning i att ge febernedsättande i syftet att endast ta ner febern. Dock finns det inte ett läkemedel som bara tar ned febern, utan det är ju paracetamol och NSAID-preparat som är febernedsättande. Dessa preparat är även smärtstillande, och många som ligger på sjukhus är i behov av smärtlindring också. Detta innebär att man får febernedsättningen på köpet, om man hur har feber dvs, och detta kan man ju inte göra åt. Men då ger man exempelvis alvedon primärt för smärtans skull.
 
Det finns dock tillstånd då man bör sänka febern och det är om personen är allmänpåverkad eller är andningspåverkad. Alternativt en patient som man bedömer kommer ha svårt att kunna upprätthålla sin vätskebalans. Feber > 39 grader är i sig inte farligt, men man kan överväga att sänka febern för att inte personen ska bli dehydrerad.
Det finns skäl att ifrågasätta om man verkligen ska ge febernedsättande endast för febernedsättandets skull.
 
Mer finns att läsa på www.infektion.net

Arkiv