Läkemedelstenta

Ja, om man ska misslyckas på nånting så är det väl just en sån tenta där det krävs 100 %. Det går att förbereda sig på många sätt inför tentor, men de flesta kräver vanligtvis 70 % rätt vilket gör att det krävs en del slarvfel för att bli underkänd på en sådan tenta.
När det är 100 % rätt som gäller så finns inga marginaler, och inte blir det bättre av att tentan är utformad genom att konstant ha olika fallgropar.

Jag fick mest troligt två fel på denna tenta, möjligtvis tre (men där handlade det om en ren tolkningsfråga där ungefär halva klassen svarat på ett sätt och andra halvan på ett annat, där får vi se hur läraren resonerar). Tänkte att jag behövde skriva av mig och försöka bena ur de två talen jag gjorde fel på.

I denna tenta får vi ganska långa fass-texter, sedan en ordination, tillgängligt preparat och sedan en frågeställning (ex. vad är styrkan, hur mycket ska ges. etc etc. men även frågor som "Jag påstår att det är såhär, är det rätt eller fel?" och sedan ska man tydligt visa hur man kommit fram till det). Jag har inga problem med räkneformlerna och kan nog rabbla dem i sömnen om jag skulle vilja.
Nåväl första talet som blev fel blev egentligen fel två gånger då det var vid rättningen av denna som jag gjorde fel nr två. Till denna fråga följde en lång fass-text och handlade om Oxycodone. Läraren påstod att för att späda 10 mg/ml till 1 mg/ml så krävdes 9 ml. Vanligtvis är det på detta sättet och jag ställde upp som man gjorde och fick att läkemedlet skulle spädas så.
När jag gick igenom tentan en gång till så upptäckte jag att påståendet hade hamnat på en egen sida och längst ned på föregående sida stod att det bara fanns Oxycodone 2 ml att tillgå. Här inser jag att hans påstående inte kan stämma eftersom det finns 2 ml läkemedel och då krävs rimligtvis 8 ml för att uppnå 10 ml. Jag rättar talet och i samband med det så gör jag fel nr två. I mitt fokus på att slutmängden ska bli 10 ml så glömmer jag helt sonika bort att 2 ml oxycodone 10 mg/ml är 20 mg totalt. Jag svarar att påståendet är fel (vilket det är) men skriver också att det krävs 8 ml NaCl och inte 9 ml NaCl. Korrekt svar till detta är ju givetvis att det krävs 18 ml NaCl för att nå slutkoncentrationen 1 mg/ml.
Jag funderade lite efteråt om det hade gått att svara på något annat sätt och insåg att det rent teoriskt skulle gå att svara att påståendet var rätt, OM man bara drog upp 1 ml av Oxycodonet.
I slutändan handlade det dock om att jag upptäckte att jag gjorde fel och i min omräkning glömde bort att räkna med den extra mängden oxycodone. Jag köper felet.

Fel nr två handlar om antibiotika och även här följer en lång fass-text med olika doseringsanvisningar. Jag stryker under den information jag anser är viktig och hoppar på frågeställningen "Vad blir styrkan i mg/ml om den späds med minsta mängden vatten enligt Fass-texten".
Sägas bör att tidigare i tentan har påståenden som "Minsta mängd" funnits och där har man fått leta i Fass-texten vilken dosering som verkligen är den minsta och sedan räknat med den. Jag letar då upp i Fass en tabell som visar olika spädningsscheman varvid en intramuskulär injektion framträder där man späder med 6 ml vätska (minsta mängden vätska enligt fass-texten, i min värld just då). 1500mg / 6 ml ger en styrka på 250 mg/ml. Skriver detta och är nöjd. Jag räknar om hela tentan och får samma svar även andra gången. Tänker igenom rimligheten i dosen, ja det står ju att den kan ges intramuskulärt och jag fick inga konstiga decimaler eller liknande.
Inser när vi jämför tentorna med kompisar att jag missat att notera att ordinationen var i "intravenös bolusdos", måhända eftersom jag läste frågan före jag läste ordinationen och med tanke på att tentan hittills handlat om att man skulle leta upp vätskemängden i Fass-texten helt enkelt tolkat "Minsta mängd vatten" som den minsta mängd vatten som läkemedlet överhuvudtaget kunde spädas med.

När man konstant matas med olika påståenden som verkligen är till för att försöka sätta dit en så är det klart att minsta fel i hur man väljer att tolka frågeställningen innebär att hela talet kan bli fel.

Det jag tar med mig till omtentan 16/12 (för nånting ska man ju lära sig från sina misstag) är att läsa ordinationen före frågeställningen (vilket ju är mer logiskt eftersom man rent kliniskt läser ordinationen innan man frågar något, men det har hittills funkat bra för att sålla bort onödig information), att försöka nollställa sig helt inför omräkningen av tentan (nu räknade jag om hela tentan på ett annat papper, men jag hade samma tänk varvid det som var fel förblev fel. Dock hittade jag ett fel som jag rättade vid omräkningen).

Jag känner mig i övrigt säker på läkemedelsberäkning och lade verkligen ner mycket tid på att öva detta i den kliniska verksamheten. Även om det fanns spädningsscheman så ville jag ändå räkna så att jag fick samma.I slutändan handlar en tentamen mycket om semantik, och i mångt och mycket försöker man ju få bort den delen i läkemedelsmoduler och ordinationer.
Nu kanske någon uppfattar detta som att jag försöker bortförklara resultatet, men så är det verkligen inte. Jag har identifierat mina styrkor och svagheter när det gäller läkemedelstentan och jag köper att det blev fel eftersom jag inte räknade med rätt siffror.. Tyvärr är jag nog en person som låter misslyckanden definiera mig som person.
#1 - - Blivandessk.blogg.se:

Äsch du får helt enkelt tänka att detta inte var din dag och sen gå vidare och se frammåt. Jag förstår att det är tufft att vänta på ett U när man inte är van vid det. Men det är också som du säger, är det något man kan ta ett U i så är det lmberäkning. Jag höll på att göra en fet tabbe på ett av de två lm-talen på NKSEn men upptäckte tack och lov det innan jag vänt blad.

Svar: Nä precis, jag var inte tillräckligt uppmärksam på fallgropar denna gång. Det är så himla lätt att man missar att stryka under något eller tolkar frågan på ett sätt som gör att man missar viktig information. Nu vet ju jag ungefär hur läraren tänker när denne skapar tentorna så förhoppningsvis går det bättre nästa gång. =)
blivandeanessk.blogg.se

Arkiv